Εκδρομές Συλλόγου

Πως ξεκίνησαν όλα

Ο Σύλλογος είχε εντάξει στις δραστηριότητές του από παλιά μία τουλάχιστον εκδρομή το χρόνο. Μάλιστα τις πρώτες εκδρομές πραγματοποίησε προς το χωριό επ’ ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος (τότε δεν υπήρχαν πολλά ΙΧ ώστε να επισκεπτόμαστε συχνά το χωριό). Τελευταία διοργανώνονται εκδρομές προς διάφορα μέρη της Ελλάδος, κυρίως μετά το Πάσχα και πριν τον Ιούλιο.

Παλαιότερες Εκδρομές